☰ Menu
PUP Kluczbork

Czwartek 13.12.2018

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Definicja i zasady poradnictwa

 

 

 

PORADNICTWO ZAWODOWE - art. 38 ustawy

Poradnictwo zawodowe polega na udzielaniu:

1) bezrobotnym i poszukującym pracy pomocy w wyborze odpowiedniego zawodu lub miejsca pracy oraz w planowaniu rozwoju kariery zawodowej, a także na przygotowywaniu do lepszego radzenia sobie w poszukiwaniu i podejmowaniu pracy, w szczególności na:

a) udzielaniu informacji o zawodach, rynku pracy, możliwościach szkolenia i kształcenia, umiejętnościach niezbędnych przy aktywnym poszukiwaniu pracy i samozatrudnieniu,

b) udzielaniu porad z wykorzystaniem standaryzowanych metod ułatwiających wybór zawodu, zmianę kwalifikacji, podjęcie lub zmianę pracy, w tym badaniu kompetencji, zainteresowań i uzdolnień zawodowych,

c) kierowaniu na specjalistyczne badania psychologiczne i lekarskie umożliwiające wydawanie opinii o przydatności zawodowej do pracy i zawodu albo kierunku szkolenia,

d) inicjowaniu, organizowaniu i prowadzeniu grupowych porad zawodowych dla bezrobotnych i poszukujących pracy;

2) pracodawcom pomocy:

a) w doborze kandydatów do pracy spośród bezrobotnych i poszukujących pracy,

b) we wspieraniu rozwoju zawodowego pracodawcy i jego pracowników przez udzielanie porad zawodowych.

 

W ramach poradnictwa zawodowego są inicjowane, organizowane i prowadzone szkolenia z zakresu umiejętności poszukiwania pracy.

Poradnictwo zawodowe jest realizowane zgodnie z zasadami:

1) dostępności

2) dobrowolności;

3) równości bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, orientację seksualną, przekonania polityczne i wyznanie religijne lub przynależność związkową;

4) swobody wyboru zawodu i miejsca zatrudnienia;

5) bezpłatności;

6) poufności i ochrony danych.

Celem poradnictwa zawodowego jest pomoc osobom bezrobotnym i poszukującym pracy w wyborze odpowiedniego zawodu, zmianie kwalifikacji, a także badanie zainteresowań i uzdolnień zawodowych. Poradnictwo zawodowe polega również na udzielaniu informacji o zawodach, rynku pracy oraz możliwościach szkolenia i kształcenia.

Doradca zawodowy może pomóc również pracodawcy w zakresie doboru kandydatów do pracy spośród bezrobotnych i poszukujących pracy, jak również we wspieraniu rozwoju zawodowego pracodawcy i jego pracowników poprzez udzielanie porad zawodowych.

Poradnictwo zawodowe skierowane jest do osób, które chcą:

  • określić możliwości rozwoju zawodowego,
  • wzmocnić samoocenę i motywację,
  • zaplanować ścieżkę zawodową,
  • określić predyspozycje zawodowe,
  • opracować indywidualny plan działania.

Poradnictwo zawodowe dzieli się na: 

Indywidualne, które polega na indywidualnych spotkaniach klienta z doradcą zawodowym, w celu analizy jego sytuacji zawodowej i omówieniu możliwości zmian.

Grupowe, które jest kilkugodzinnym spotkaniem doradcy z grupą osób i omówieniem konkretnych tematów, m.in.: poczucie własnej wartości, umiejętności interpersonalne, techniki redukcji stresu i inne.

Istnieje możliwość udostępnienia osobom zarejestrowanym lub niezarejestrowanym, zasobów informacji zawodowych, wspomagających proces podejmowania decyzji zawodowej.

 

Klub Pracy

 

Oferuje bezrobotnym i poszukującym pracy cykliczne spotkania grupowe przeznaczone dla osób napotykających trudności w uzyskaniu zatrudnienia. Mają one na celu naukę praktycznych umiejętności niezbędnych przy poszukiwaniu zatrudnienia.

      Klub Pracy działa na zasadzie dobrowolności uczestnictwa w oparciu o regulamin i program. W Klubie Pracy można :

·       nauczyć się techniki aktywnego poszukiwania pracy,

·       poznać swoje mocne i słabe strony,

·       nabyć umiejętności prowadzenia rozmów z pracodawcami,

·       nauczyć się pisania życiorysu zawodowego, podania o pracę, listu motywacyjnego, własnej oferty,

·       poznać zasady analizowania ofert pracy,

·       zdobyć wiarę we własne siły i możliwości,

·       uzyskać niezbędne materiały informacyjne i szkoleniowe.

Uczestnictwo w zajęciach Klubu Pracy zwiększa szansę na znalezieniem pracy, nie tylko dlatego, że podnoszą wiarę w siebie, w swoje możliwości, ale także uczą nowych umiejętności i uświadamiają, że warto być osobą aktywną.


 

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X